Inkomstenbelasting voor ondernemers

Ondernemers met een eenmanszaak of VOF als ondernemingsvorm moeten net als mensen met een baan inkomsten belasting betalen. Als iemand begint aan een baan krijgt hij echter vooraf te horen hoeveel hij zal verdienen. In ieder geval is daar dan al een goede schatting van te maken, en de werkgever zal belasting inhouden op het salaris. Als dit later door bonussen of wisselingen in het contract verandert wordt er aan het einde van het jaar wel een correctie op aangebracht maar over het algemeen krijgen mensen met een baan het geld dat naar de Belastingdienst gaat niet eerst in handen.

Voor ondernemers is dit anders. Aangezien vooraf totaal niet duidelijk is wat de inkomsten zullen zijn in een jaar wordt in het eerste jaar van een ondernemer vaak geen inkomsten belasting ingehouden. Dit wordt het eerste jaar achteraf berekend.

Voorwaarden voor ondernemers
Ondernemers voldoen niet zomaar aan het etiket Ondernemer. Voordat zij dit volgens de Belastingdienst zijn moet er aan enkele voorwaarden worden voldaan:

  •  winst
  •  zelfstandigheid
  •  kapitaal
  •  bestede uren en omvang werkzaamheden
  •  klantenkring
  •  wel of geen hobby
  •  presentatie aan de buitenwereld
  •  ondernemersrisico
  •  aansprakelijk voor de schulden van de onderneming

Bovenstaande punten zijn geen harde eis, maar hierop wordt wel gelet. Als er bijvoorbeeld een jaar geen winst is gemaak kan dat een keer gebeuren maar over het algemeen verwacht de Belastingdienst dat aan bovenstaande factoren wordt voldaan. Om aan de zelfstandigenaftrek te voldoen wordt verder door de Belastingdienst verwacht dat er minimaal 1225 uur per jaar (3 dagen per week) aan de onderneming wordt gewerkt. Dat hoeven niet allemaal winstgevende uren te zijn, ook het lezen van deze website kan hier bijvoorbeeld onder vallen, maar een sluitende agenda die aangeeft dat er minimaal 3 dagen per week aan de onderneming wordt gewerkt kan nodig zijn. Dit kan dan weer bewezen worden met offertes, visitekaartjes van bezoeken, een klantenkring, omzet etc.

Zelfstandigen aftrek
Ondernemers die kunnen aantonen dat ze met grote regelmaat ondernemen hebben een hogere belastingvrije voet dan mensen in loondienst. Dit waarschijnlijk om het ondernemen te stimuleren. Hoeveel dit is is afhankelijk van de winst en ligt regelmatig ergens tussen de 4000 en 8000 euro. Daarnaast krijgen startende ondernemers de eerste drie jaar een extra startersaftrek bovenop de zelfstandigen aftrek. Deze aftrekposten zijn alleen van toepassing als de ondernemer voldoet aan bovenstaande voorwaarden.

Ondernemers failliet door belasting aanslag
Van alle facturen (rekeningen) die verstuurd worden kan de ondernemer in theorie 100% weer zelf opmaken. Achteraf aan het einde van het jaar moet de ondernemer wel een belasting opgave invullen voor de belastingdienst. Als deze ziet dat de ondernemer dat jaar winst gemaakt heeft moet achteraf deze belasting toch nog worden berekend. Dit betekent dat achteraf zo’n 30% van de winst (eerste belasting schaal) afgedragen moet worden. Als de ondernemer dit niet vooraf gereserveerd heeft kan dit een groot probleem worden. Deze belasting aanslag komt meestal rond april. Dezelfde maand als waarin de omzetbelasting van het eerste kwartaal moet worden afgedragen. Verder wil de belastingdienst rond dat moment weten wat je verwacht dat in dat jaar de winst zal zijn en hierop vast een eerste belasting aanslag voorschot op ontvangen. Dat betekent dat in de maand april na het eerste kalenderjaar de belastingdienst het volgende wil hebben:
30% van de winst van afgelopen jaar
19% over de winst van afgelopen kwartaal (BTW)
30% van de te verwachten winst voor komend jaar.

Natuurlijk kun je de winst veel lager schatten (dan deze in werkelijkheid zal worden) en hoef je hierover dus bijna geen belasting te betalen. Maar de overige belastingen moeten wel snel worden overgemaakt naar de belastingdienst. En er is geen bank die dan nog deze belasting schulden wil voorfinancieren.

bron: www.ondernemeneninternet.nl