Bedrijfsschadeverzekering

De Bedrijfsschadeverzekering is bestemd voor ondernemers die de continuïteit van hun bedrijf willen waarborgen. Samenvatting
De Bedrijfsschadeverzekering dekt de schade die ontstaat als een bedrijf geheel of gedeeltelijk stil komt te liggen als gevolg van een brand of een andere gedekte gebeurtenis.

Een bedrijfsstilstand resulteert in lagere of geheel wegvallende bedrijfsinkomsten, terwijl de vaste lasten zoals personeelskosten, huur en verzekeringspremies gewoon doorlopen.

De Bedrijfsschadeverzekering dicht het gat tussen uw doorlopende vaste lasten en uw verminderde inkomsten. Ook de winst die gemaakt zou zijn is meeverzekerd.

De vergoeding kan worden geclaimd gedurende een vooraf bepaalde uitkeringstermijn (standaard 52 weken). Zo blijft de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd.
De Bedrijfsschadeverzekering dekt de schade ontstaan door gehele of gedeeltelijke vernietiging van gebouwen en/of de daarin aanwezige goederen en inventaris.

Naast de materiële schade aan het gebouw, de goederen en de inventaris die via de Bedrijfsgebouwen- en de Inventaris-/Goederenverzekering geclaimd kunnen worden, lijdt het getroffen bedrijf namelijk ook financiële gevolgschade doordat de bedrijfsactiviteiten grotendeels stilliggen.