Crowdfunding

Crowdfunding als alternatieve financieringsbron voor uw bedrijf

De VOC  deed het in de 16e eeuw al en ook Obama maakte er tijdens de verkiezingen in 2008 gebruik van; crowdfunding. In Nederland brak in 2011 crowdfunding officieel door. Met het oplopen van maar liefst 2,5 miljoen euro wordt crowdfunding gezien als alternatieve financieringsbron nu banken zich terughoudend opstellen.

 

Crowdfunding kan op drie manieren invulling krijgen

  1. 1.       Crowdfunding op basis van donaties:

Onder deze vorm van crowdfunding vallen voornamelijk de categorieën voor kunst, cultuur en goede doelen.

  1. 2.       Crowdfunding op basis van leningen:

Deze vorm van crowdfunding  is bedoelt voor bedrijven die start- of groeikapitaal nodig hebben en dit, om verschillende redenen, niet kunnen verkrijgen bij banken.

  1. 3.       Crowdfunding op basis van aandelenparticipatie:

Crowdfunding op basis van aandelenparticipatie houdt in dat de investeerder zich inkoopt in de (startende) onderneming.

 

Wanneer wordt crowdfunding ingezet?

Crowdfunding wordt al jarenlang ingezet om donaties binnen te halen. Zo komen mensen langs de deur met een collectebus en halen per huis kleine bedragen op. Tegenwoordig kan dit echter ook online. Dit scheelt veel  tijd en te lopen kilometers.

 

 

De afbeelding aan de linkerzijde is afkomstig uit het crowdfundingboek van Gijsbert Koren. Deze afbeelding geeft goed weer in welke fase van de (groei van uw) onderneming u crowdfunding op basis van leningen en crowdfunding op basis van aandelenparticipatie globaal in kunt zetten voor het aantrekken van (nieuw) kapitaal. Tevens geeft de afbeelding weer welke potentiële investeerders bereikt dienen te worden, wil een doelbedrag succesvol gefinancierd worden.

 

Er kan voor crowdfunding op basis van leningen of crowdfunding op basis van aandelen-participatie gekozen worden wanneer er een kleine behoefte aan kapitaal is. Daarnaast kan hiervan gebruik worden gemaakt wanneer men is afgewezen bij banken. Zij kunnen er voor kiezen om het volledige bedrag proberen te crowdfunden, of om een klein bedrag te crowdfunden, waardoor de eigen inbreng wordt verhoogd en banken  meer garantie krijgen. Op deze wijze zijn banken en crowdfundingplatformen complementair aan elkaar.

 

Voor- en Nadelen

Aan crowdfunding zitten voor zowel (startende) ondernemers als voor investeerders voor- en nadelen. Kort gezegd komt het neer op het risico wat investeren met zich meebrengt. Dit beïnvloedt dan ook de hoogte van crowdfundingbedragen.  Het risico zal door toezichthouders als De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten moeten worden beperkt, echter, doordat crowdfunding nog in de kinderschoenen staat in Nederland is dit nog een relatief onbekend gebied voor deze toezichthouders.

De risico’s zullen moeten worden afgewogen tegenover de voordelen van crowdfunding. Crowdfunding zorgt voor betrokkenheid bij investeerders. Zij kunnen helpen met projecten in ontwikkelingslanden, rendement binnen een bepaalde afgesproken termijn behalen en door een (kleine) inleg mede-eigenaar worden van een bedrijf.

Welke vorm er ook gekozen wordt, er moet ingespeeld worden op de interesse van de investeerder. Wanneer dit wordt gedaan en deze besluit te investeren, zal deze in zijn of haar enthousiasme de mogelijkheid om mee te doen met crowdfunding delen met zijn of haar netwerk, waardoor er een sneeuwbaleffect ontstaat onder “the crowd”.  Dankzij deze betrokkenheid zal men naast het investeren van geld ook hun kennis, ervaring en hun (zakelijke) netwerk delen. Een ieder zal namelijk hun uiterste best doen om het bedrijf tot een succes te ontplooien zodat de risico’s beperkt worden en mogelijke investeringen niet zullen verdwijnen.

 

Bron: financieringvanondernemingen