KvK aanvragen

Vrijwel elke ondernemer heeft met de Kamer van Koophandel te maken, dus ook de startende ondernemer. Wat doet de Kamer precies, en vooral, wat doet de Kamer voor de startende ondernemer? In Nederland vindt men circa 60 vestigingen van de Kamer van Koophandel, bestaande uit hoofdvestigingen en bijkantoren. Bij alle vestigingen kan informatie worden verkregen en kan men zich laten inschrijven in het handelsregister. De KvK is o.a. belast met taken als dienstverlening aan het bedrijfsleven, uitvoering van wetten, behartigen van belangen, het verlenen van ondersteuning aan startende ondernemers enz. Naast die inschrijving in bet handelsregister kan met de KvK worden overlegd over eisen van handelskennis, vakbekwaamheid en vestigingsvergunningen. Voor de starter is het vooral van belang te weten dat de KvK regelmatig bijeenkomsten en cursussen organiseert. Voor voorlichting op allerlei terreinen kunnen starters, tegen een laag tarief, terecht met vragen aan een bedrijfsvoorlichter, jurist, accountant, deskundigen op het terrein van verzekeringen, import- en export enz. De meeste Kamers beschikken voorts over een startersdesk, waar de starter informatie verkrijgt en sommige Kamers beschikken over een z.g. ondernemerswinkel waarin de Kamer samenwerkt met belastingdienst, sociale dienst en gemeente.

Wie een bedrijf wil starten, wordt aangeraden zich in verbinding te stellen met de Kamer van Koophandel in zijn of haar woonplaats of in de plaats waar het bedrijf gevestigd zal worden, Praat met een medewerker van de startersdesk over de plannen en haal zoveel mogelijk informatie. Meestal zijn er brochures verkrijgbaar over deelgebieden als import en export, huur of koop van bedrijfspanden, aansprakelijkheid, algemene voorwaarden, ondernemingsplan enz. Vraag welke vergunningen nodig zijn of vakdiploma’s, of er andere wetlelijke vereisten zijn, specifieke belemmeringen enz. Kortom, vergeet niet dat de Kamer van Koophandel er onder andere voor de starter is, dat daar vrijwel alle denkbare informatie te verkrijgen is, persoonlijke voorlichting, hulp ( o.a. beoordeling van bet ondernemingsplan) en algemeen en gericht advies. En kijk uiteraard ook even op internet naar de talrijke diensten en producten van de Kamer van Koophandel: www.kvk.nl

Goede tip: Ga in een optijd stadium met de Kamer van Koophandel praten en niet pas als het bedrijf moet worden ingeschreven. Juist in de voorbereidingsfase kan de KvK zoveel voor de starter betekenen! En vraag uiteraard een starterspakket aan; dat bevat een schat aan informatie

Nadat je bij de KvK bent geweest zul je een ondernemingsplan moeten opstellen, mocht je dit nog niet gedaan hebben.

Stappenplan van voor ondernemingsplan

Voorbeeld van ondernemingsplan