Ondernemingsplan

Een ondernemersplan maken is van groot belang bij de startende ondernemer. Ze zeggen ook weldat het de basis van succes is! Een bijkomend voordeel is dat uw idee (in gedachten) moetomschrijven in uw plan, uw idee wordt dus zeer gedetailleerd beschreven maar u komt er ookachter welke problemen of mogelijkheden het met zich mee brengt.Een ondernemersplan kan ook gebruikt worden om andere ervan te overtuigen dat u een goedidee heeft. Dit kan belangrijk zijn om bijvoorbeeld de rond te krijgen.Behalve haalbaarheid van uw idee en een eventuele financiering beschrijft u uw gehelebedrijfsvoering in het ondernemersplan. Hierdoor ziet u belangrijke onderdelen niet over hethoofd.
Een goed ondernemersplan bevat de volgende onderdelen:
1.Bedrijfssamenvatting.
Hoe is de (financiƫle) huidige situatie nu?
2. Producten en diensten.
Wat wil je gaan verkopen?
3. Doelgroepbepaling.
Aan wie wil je gaan verkopen? (marktsegmentatie, marktgroei, trends,distributiepatronen etc.)
4. Marketing/Verkoopstrategie.
Hoe wil je producten/diensten gaan verkopen?
5. Welke invloed heeft de wijze van verkoop op de huidige situatie?
(inschatting waar extramanagementcapaciteit nodig is, personeelsuitgaven en groei, etc.)
6. Welke consequenties hebben stap 1t/m 5 op de:
– Overige lasten en uitgaven- Inningen van facturen- Voorraadplanning (indien nodig)- Betalingen aan leveranciers- Cash schatting.
7. Eventuele aanpassingen maken in uw schatting door:
– Extra financiering door te berekenen- Kosten te verlagen
8. Rapportages opstellen.
9. Samenvatting maken.
10. Opmaak aanpassen en printen.
Schrijven, Nederland digitaliseerd dus ook voor uw gemakt kunt u hetondernemersplan online maken (mooie zin van maken.)