BV en NV

Steeds vaker wordt er voor een holding en holdingstructuur gekozen om zo het bedrijfskapitaal beter te kunnen beschermen. Een holding heeft als belangrijkste kenmerk dat het een vennootschap is die de aandelen houdt in één of meerdere andere vennootschappen respectievelijk werkmaatschappijen. Maar een holding heeft nog veel meer voordelen. Het wordt in dit artikel worden een aantal mogelijkheden van een holding verder toegelicht.

Voordelen BV en NV

U hoeft niet meteen alle functies van een holding in stelling te brengen: dit hangt af van uw wensen en mogelijkheden. Maar wie bovengenoemde functies optimaal weet te combineren, komt tot een groot aantal voordelen van een holdingstructuur:

  • Een holding vereenvoudigt bijvoorbeeld een eventuele verkoop van de onderneming, omdat de aandelen vanuit de holding relatief gemakkelijk zijn over te dragen aan een koper. Met een holding kan dit bovendien veel sneller dan, wanneer sprake is van een volledige overdracht vanuit de onderliggende vennootschappen. Hierdoor is een bedrijf met holding meestal een stuk goedkoper aan een ander over te dragen.
  • De holdingstructuur biedt op eenvoudige wijze ook aanknopingspunten voor een joint venture met andere ondernemingen.
  • In de holding kunnen een aantal activa worden geplaatst die u juist wilt afscheiden van het risicovolle ondernemingsvermogen. Denk aan het vastgoed, de pensioenrechten, de salaris vaststellingen, maar ook aan vergunningen en intellectuele eigendomsrechten. Een holding biedt u zo een extra bescherming tegen risico’s.
  • Met een holding heeft u ook de fiscale voordelen van de deelnemingsvrijstelling binnen bereik. Als namelijk een holding voor 5% of meer aandeelhouder is van een andere vennootschap, geldt, om een dubbele belastingheffing te voorkomen, onder bepaalde voorwaarden de deelnemingsvrijstelling. Zo kunnen de winstuitkeringen vanuit de werkmaatschappij naar de holding fiscaal onbelast blijven. Ook de verkoopkosten en de verkoop winsten kunnen onder deelnemingsvrijstelling worden gebracht. Bovendien mogen eventuele liquidatie verliezen van een BV fiscaal door de holding verrekend worden, waardoor de belastingafdracht kan worden verlaagd.
  • De winsten van de onderliggende BV kunnen veilig worden uitgekeerd aan een holding, waar ze vervolgens zijn beschermd.
  • Eventuele schade claims die zijn gericht aan de onderliggende BV, kunnen niet worden verhaald op de holding.