Coöperatie

De coöperatie is een rechtspersoon die door starters niet vaak gekozen wordt.

Meestal komt dat aangezien deze rechtspersoon nog tamelijk onbekend is, zowel bij de startende ondernemers als bij de adviseurs. De coöperatie is een bij notariële akte opgerichte vereniging.

De belangrijkste coöperatie is de Rabobank. Maar er zijn vele coöperaties, van oudsher uit de land- en tuinbouw maar ook veel dienstverleners gaan over op deze rechtspersoon. De belangrijkste reden hiervoor is dat het een Nederlandse rechtsvorm is waarbij in- en uittreding zeer gemakkelijk is.

Zoals hierboven al blijkt, heeft de coöperatie meerdere verschijningsvormen. De belangrijkste zijn inkoopcoöperaties, verkoopcoöperaties, eigenaarscoöperaties, ondernemerscoöperaties en werknemerscoöperaties.

Het is een zeer interessante ondernemingsvorm, maar laat u goed voorlichten door een specialist.