Vennootschap onder Firma (VOF)

Een Vennootschap Onder Firma, VOF, is een ondernemingsvorm waarbij twee of meerdere personen samen een bedrijf voeren onder een gemeenschappelijke naam. De winst van het bedrijf wordt ook onderling verdeeld. Een vennootschapscontract is hierbij op zich niet verplicht, maar het is wel aan te raden om de afspraken helder op papier te zetten. Inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is verplicht. Hoe gaat dit alles in zijn werk.

Voor en nadelen VOF

In een VOF nemen de firmanten gezamenlijk een besluit en rust niet alles op de schouders van 1 persoon. De winst wordt onderling verdeeld. Met meerdere personen is het meestal ook eenvoudig om aan vermogen te komen. Een nadeel is dat u als firmant privé en zakelijk aansprakelijk bent.

Aansprakelijkheid in een VOF

De aansprakelijkheid bij een VOF een belangrijk punt: alle firmanten van een VOF zijn namelijk volledig hoofdelijk aansprakelijk voor het wel en wee van de onderneming. Gaat de VOF onverhoopt failliet, dan zullen de schuldeisers eerst aankloppen bij de firmanten, wat ook tot hun persoonlijk faillissement kan leiden. In eerste instantie kunnen schuldeisers nog aanspraak maken op het afgescheiden vermogen in de VOF. Maar als dit onvoldoende blijkt te zijn, om de schulden van de VOF te voldoen, kan de resterende schuld door de schuldeisers worden verhaald op het privé-vermogen van elk van de vennoten. Iedere vennoot is volgens de wet namelijk ook zelfstandig ondernemer.